ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΟΛΥΝΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΟΛΥΝΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ
1 79

Έργο

Πελάτης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής

Τοποθεσία: Οδός Πολυγύρου – Σημάντρων, Όλυνθος, Ν. Χαλκιδικής

Κατηγορία Μελέτης: Στατική μελέτη (08)

 

Οριστική Στατική Μελέτη τεχνικών και γέφυρας Ολυνθίου στην Οδό Πολυγύρου – Σημάντρων.
(12/2002 -12/2004)
Οριστική Στατική μελέτη

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πρόκειται για στατική μελέτη (α) για κιβωτοειδή οχετό από Ο/Σ 5,00×5,00m και μήκους L=66,00m (β) για γέφυρα (πλαισιωτή κατασκευή) από Ο/Σ ανοίγματος l=”20,00m” και ύψους h=”14,00m.” Επιφανειακή θεμελίωση με πέδιλα και μικροπασσάλους αγκύρωσης Φ30 και μήκους l=”7,00m” έκαστος.
Προϋπολογισμός Έργου:
2.700.000,00 €