ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
1 81

Έργο

Πελάτης: Δήμος Αρέθουσας

Τοποθεσία: Ξηροπόταμος, Δήμου Αρέθουσας, Ν. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Στατική μελέτη (08)

 

Οριστική Στατική μελέτη γέφυρας στην κεντρική πλατεία Ξηροποτάμου Δήμου Αρέθουσας.
(01/2002 – 08/2002)

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πρόκειται για στατική μελέτη γέφυρας ανοίγματος L=19,00m και ύψος H=4,30m, διατομής πλακοδοκού από προεντεταμένες δοκούς στατικού ύψος d=1,30m, εδραζόμενες επί των ακροβάθρων μέσω ελαστομεταλλικών εφεδράνων. Θεμελίωση με πασσάλους Φ120 μήκους L=13,50m έκαστος.
Προϋπολογισμός Έργου:
217.000,00 €