ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΕΩΣ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ»

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΕΩΣ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ»
1 69

Έργο

Πελάτης: Δήμος Θέρμης (πρώην Δήμοι: Θέρμης, Βασιλικών)

Τοποθεσία: Δ.Δ. Θέρμης, Ν. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Στατική Μελέτη (08)

Οριστική Στατική Μελέτη Τεχνικών και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του Έργου: «Διευθέτηση ρεμάτων στο Δ.Δ. Θέρμης από οικισμό Θέρμης έως γήπεδο Τριαδίου».
(09/2003 -3/2011)
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πρόκειται για τη στατική μελέτη των τεχνικών Τ1 (Β=5,00μ, Η=3,50μ, l=”21,25m”), Τ3 (Β=4,50μ, Η=3,50μ, l=”22,60m”), Τ7 (Δίδυμος κιβωτιοειδής οχετός 2* (8,50Χ3,50), l=”11,00m”), Τ9/10 (Δίδυμος κιβωτιοειδής οχετός 2* (8,50Χ3,50), l=”25,60m”), ΤΠΕ1 (Β=5,00μ, Η=3,50μ, l=”37,20m”), ΤΠΕ2 (Β=5,00μ, Η=3,50μ, l=”14,60m”), ΤΠΕ4 (Β=5,00μ, Η=3,50μ, l=”30,00m”), Τ6.1 (Β=5,50μ, Η=3,50μ, l=”25,50m”) και Τ6.2 (Β=11,00μ, Η=3,50μ, l=”65,25m”) που προτείνονται στα πλαίσια της διευθέτησης ρεμάτων στο Δ.Δ. Θέρμης έως γήπεδο Τριαδίου.
Προϋπολογισμός Έργου:
450.000,00 €