ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ – ΟΡΙΑ Ν.ΚΙΛΚΙΣ

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ – ΟΡΙΑ Ν.ΚΙΛΚΙΣ
1 74

Έργο

Πελάτης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης

Τοποθεσία: Οδός Στεφάνια, όρια Ν. Κιλκίς – Ν. Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Μελέτης: Στατική Μελέτη (08)

Οριστική Μελέτη τεχνικού και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την αποπεράτωση – βελτίωση της οδού Στεφάνια – Όρια Ν. Κιλκίς.
(08/2003-11/2003)
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πρόκειται για στατική μελέτη τεχνικού για την αποπεράτωση βελτίωσης της οδού Στεφάνια – όρια Ν. Κιλκίς, που περιλαμβάνει δίδυμο κιβώτιο από Ο/Σ 2 x (5,00×5,00 ) και μήκους l=”25,00m,” με κοιτόστρωση.
Προϋπολογισμός Έργου:
420.000,00 €