ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Κ/Δ12 , ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Κ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ – ΕΞΟΧΗ (ΤΜΗΜΑ 12 – 00) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Κ/Δ12 , ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Κ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ – ΕΞΟΧΗ (ΤΜΗΜΑ 12 – 00) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
1 72

Έργο

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Τοποθεσία: Τμήμα Α/Κ Στρυμόνας – Εξοχή (τμήμα 12-00) της Εγνατίας οδού

Κατηγορία Μελέτης: Στατική Μελέτη (08)

 

Οριστική μελέτη της γέφυρας Κ/Δ12 στη Χ.Θ.28+683,29 του 1ου υποτμήματος (από τη Χ.Θ.0+000 έως τη Χ.Θ.35+000) του τμήματος Α/Κ Στρυμόνας – Εξοχή (τμήμα 12-00) της Εγνατίας οδού.
(09/2005-12/2005)
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πρόκειται για στατική μελέτη πλαισιωτής κατασκευής από Ο/Σ σχήματος Π1 (Π) ορθού ανοίγματος l=”17,00m,” με θεμελίωση αποτελούμενη από 2 σειρές πασσάλων Φ120, μήκους l=”25,00m” έκαστος.
Προϋπολογισμός Έργου:
1.000.000,00 €.