ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Υδραυλικές Μελέτες/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
image01112321108

Έργο

Πελάτης: Δήμος Αρέθουσας

Τοποθεσία: Δήμος Αρέθουσας, Νομός Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)

 

Οριστική μελέτη Αποκατάστασης των ΧΑΔΑ του Δήμου Αρέθουσας και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.
(03/2006 – 07/2006)

Η παρούσα μελέτη αφορά στην: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ, ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση των υπό μελέτη Χ.Α.Δ.Α. είναι παρεμφερείς λόγω της ομοιότητας που παρουσιάζουν οι υπό εξέταση χώροι.
Συνοπτικά οι εργασίες που θα λάβουν μέρος για την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. είναι οι εξής:
1. Χωματουργικές εργασίες:
2. Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου:
3. Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης:
4. Έργα διαχείρισης ομβρίων:
5. Έργα εσωτερικής οδοποιίας:
6. Έργα μεταφροντίδας αποκατεστημένου χώρου:
7. Λοιπά έργα (κατασκευών μεταλλικών θυρών εισόδου, κλπ.)
Προϋπολογισμός Έργου:
115.000,00 €