ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

brefh1 1

Έργο

Πελάτης: Οργανισμός Εργατικής Εστίας

Τοποθεσία: Περιοχή «Περιγιάλι», στην επέκταση του Σχεδίου Πόλεως Καβάλας, στο Ο.Τ. Γ793.
Βρεφονηπιακός Σταθμός Καβάλας (2002)

 

Μελέτη Κτιρίου βρεφονηπιακού Σταθμού Καβάλας δυναμικότητας 100 παιδιών (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ, περιβάλλων χώρος) (προμελέτη, οριστική, Εφαρμογής, τεύχη δημοπράτησης, έκδοση οικοδομικής αδείας).

Το κτίριο του βρεφονηπιακού σταθμού αναπτύσσεται κυρίως σε ένα ισόγειο επίπεδο, ελαφρώς υπερυψωμένο το οποίο περιλαμβάνει και τις τρεις λειτουργικές ενότητες που προβλέπει το κτιριολογικό πρόγραμμα παιδικού σταθμού 100 θέσεων (υποδοχή – διοίκηση, τμήματα παιδιών, εστίαση κλπ), ενώ διαθέτει υπόγειο, τμήμα του οποίου χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση των βοηθητικών χώρων. Τοποθετείται με τέτοιο τρόπο στο διατιθέμενο οικόπεδο, ώστε να αφήνει κατά το δυνατόν μεγαλύτερο ενιαίο ακάλυπτο χώρο, ο οποίος διαμορφώνεται σε αύλειο χώρο, που περιλαμβάνει καθιστικά, χώρους παιχνιδιού και φυτεύεται κατάλληλα.