Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Ωραιοκάστρου

Home/Nέα/Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Ωραιοκάστρου

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Ωραιοκάστρου
23/5/2016

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία των Τοπογραφικών Αποτυπώσεων, της Κτηματογράφησης και της Διαδικασίας Συλλογής Δηλώσεων Ιδιοκτησίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, εκπονήθηκε η Πολεοδομική Μελέτη παράλληλα με την Γεωλογική και Υδρολογική Μελέτη υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η Πολεοδομική Μελέτη του Δήμου Ωραιοκάστρου εκπονήθηκε σε δύο Στάδια, το Α’ και το Β’ και μετά την ολοκλήρωση του κάθε Σταδίου ακολουθήθηκε η διαδικασία Ανάρτησης της Μελέτης, Υποβολής Ενστάσεων από τους Πολίτες, Εκδίκασης Ενστάσεων και διόρθωσης της μελέτης.

Το Β’ Στάδιο εκπονήθηκε σε δύο υποστάδια, το Β1 και το Β2.
Το τελικό Β2΄Στάδιο της μελέτης ολοκληρώθηκε στις 27.7.2015, και ακολούθησε η Ανάρτησή του κατά το διάστημα 07/12/2015 – 21/12/2015 όπου παραλήφθηκαν οι τελευταίες ενστάσεις Πολιτών.

Η διαδικασία εκδίκασης Ενστάσεων και ενημέρωσης των αντίστοιχων διαγραμμάτων της Πολεοδομικής Μελέτης ολοκληρώθηκε προσφάτως και στις 23.05.2016 έγινε η οριστική παραλαβή της Πολεοδομικής Μελέτης με την Υπ’ αριθ.156/2016 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ωραιοκάστρου με τίτλο:

« Γνωμοδότηση επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά τη δεύτερη ανάρτηση του ρυμοτομικού σχεδίου της μελέτης ‘Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση και Πράξη εφαρμογής περιοχών επέκτασης Ωραιοκάστρου, όπως εμφανίζονται στο διάγραμμα Π.1.1 του Γ.Π.Σ. Ωραιοκάστρου’ και έγκριση και παραλαβή του Β2 Σταδίου»

Έπεται να ξεκινήσει το στάδιο της Πράξης Εφαρμογής, με την ολοκλήρωση του οποίου θα εφαρμοστεί η Πολεοδομική Μελέτη και θα υλοποιηθούν τα προβλεπόμενα έργα υποδομή