Ολοκλήρωση έργου Κτηματογράφησης και Κτηματολογίου για τη κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑP

Home/Nέα/Ολοκλήρωση έργου Κτηματογράφησης και Κτηματολογίου για τη κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑP

Ολοκλήρωση έργου Κτηματογράφησης και Κτηματολογίου για τη κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑP
31/12/2015

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ως μέλος της κοινοπραξίας TOPMAPS (ΓΑΙΑ Α.Ε., ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΜ Ε.Ε., GEOMATICS Α.Ε.) ανέλαβε την μελέτη κτηματογράφησης και εκπόνησης μελέτης κτηματολογίου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου κατασκευής του Αδριατικού αγωγού φυσικού αερίου TAP, Trans Adriatic Pipeline.
Ο αγωγός φυσικού αερίου Trans Adriatic Pipeline – TAP θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Ελλάδα και την Αλβανία και διαμέσου της Αδριατικής θάλασσας στην περιοχή της νότιας Ιταλίας Puglia και θα επεκταθεί περαιτέρω προς τη Δυτική Ευρώπη. Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, καθώς και στην διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού φυσικού αερίου για τις ευρωπαϊκές αγορές. Ο TAP σχεδιάζει να ανοίξει ένα νέο νότιο διάδρομο φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και μία νέα αγορά για το φυσικό αέριο από την περιοχή της Κασπίας. Το έργο έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει την ικανότητα μεταφοράς 10 έως 20 bcm / έτος.
H μελέτη που εκπονήθηκε από την Κοινοπραξία περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των υφιστάμενων κτηματολογικών δεδομένων στην Ελλάδα στις περιοχές από τις οποίες θα διέλθει ο αγωγός για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου Trans Adriatic Pipeline – TAP προκειμένου να συλλεγθούν, γεωαναφερθούν και ψηφιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα υφιστάμενα κτηματολογικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τα επηρεαζόμενα καταγραφικά δικαιώματα, στο πλαίσιο της κατασκευής του TAP. Επίσης, έχει σκοπό να δημιουργήσει Κτηματολογική Βάση Δεδομένων ή να επαληθεύσει και να ενημερώσει την υπάρχουσα κατάσταση του Κτηματολογίου, αν υφίσταται, σχετικά με τα απαραίτητα στοιχεία για τα δικαιώματα και τους δικαιούχους που επηρεάζονται.
Στις 31-12-2015 ολοκληρώθηκε επιτυχώς το έργο που ανέλαβε η Κοινοπραξία μας και τερματίστηκε η λειτουργία των γραφείων του TAP στην Κεντρική Μακεδονία λόγω της αποπεράτωσης του έργου.
Στην παρούσα φάση, η εταιρία μας συνεχίζει να υποστηρίζει το σημαντικό έργο υλοποίησης του Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP) παρέχοντας σημαντικές τεχνικές υπηρεσίες μελετών και συμβούλου στην Εργολάβο σύμπραξη Speicapag – AKTOR.