ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΠΑΤΣΙΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Δ.Δ. ΒΕΡΓΗΣ

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Υδραυλικές Μελέτες/ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΠΑΤΣΙΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Δ.Δ. ΒΕΡΓΗΣ
1 31000

Έργο

Πελάτης: Δήμος Βισαλτίας

Τοποθεσία: Δ.Δ. Βέργης, Δήμος Βισαλτίας, Νομός Σερρών

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)

 

Ολοκληρωμένο δίκτυο παρεμβάσεων για την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του Κοπατσιανού ποταμού Δ.Δ. Βέργης.
(05/2007 – 08/2009)

Πρόκειται για Υδραυλική μελέτη που αφορά στην κατασκευή φράγματος από οπλισμένο σκυρόδεμα στην προστατευόμενη περιοχή της λεκάνης απορροής του Κοπατσινού ποταμού που ανήκει εντός των διοικητικών ορίων του Δ.Δ. Βέργης του Δήμου Βισαλτίας. Παράλληλα στα πλαίσια της παρούσας μελέτης εξετάζεται και η υδραυλική επάρκεια τμήματος του Κοπατσινού ποταμού μήκους l=”515.05″μ., για τη μέγιστη πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς T = 50έτη στην ευρύτερη περιοχή ανάντη και κατάντη του νέου φράγματος, που επηρεάζεται από την ύπαρξη των 2 φραγμάτων (του 1ου υφιστάμενου και του προτεινόμενου νέου).

Η Mελέτη εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» με την υπ’ αριθμ. 149.1/3-3-2006 Απόφαση Προένταξης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Προϋπολογισμός Έργου:
150.000,00 €