ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΚΟΠΑΝΟΥ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΜΕ Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ, (ΓΕΦΥΡΑ ΓΛΥΚΟΡΕΜΑΤΟΣ)

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΚΟΠΑΝΟΥ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΜΕ Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ, (ΓΕΦΥΡΑ ΓΛΥΚΟΡΕΜΑΤΟΣ)
1 68

Έργο

Πελάτης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τοποθεσία: Κοπανός, Δ. Νάουσας

Κατηγορία Μελέτης: Στατική Μελέτη (08)

Αποπεράτωση

Η Mελέτης Οδικού άξονα από Κόμβο Κοπανού μέχρι Α/Κ με Ε.Ο. Έδεσσας του Οδικού Άξονα Εγνατία Οδός – Ε.Ο. Έδεσσας (Γέφυρα Γλυκορέματος, Γέφυρα ανισόπεδου κόμβου με ΕΟ Έδεσσας, Γέφυρα ανισόπεδου κόμβου Μαρίνας, 4 Κάτω διαβάσεις, Μικρά Τεχνικά επέκταση, Μικρά τεχνικά από Χ.Θ. 5+700 έως 8+700).
(02/2008-06/2009)
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πρόκειται για στατική μελέτη της γέφυρας Γλυκορέματος, κιβωτίου διαστάσεων ανοίγματος 11.00μ και καθαρού ύψους 8.0μ.,Γέφυρα στον Α/Κ με ΕΟ Έδεσσας, χυτή επί τόπου προεντεταμένη πλάκα με διάκενα ανοίγματος l=»29.00″μ. Θεμελίωση με πασσάλους, Γέφυρας στον Α/Κ Μαρίνας με προκατασκευασμένους προεντεταμένες δοκούς καθαρού ανοίγματος l=»16.5″μ. Θεμελίωση με πασσάλους, 4 Κάτω διαβάσεις, κιβώτια με καθαρό άνοιγμα 10.0μ, Μικροί κιβωτοειδείς οχετοί ανοίγματος μέχρι 6.00μ.
Προϋπολογισμός Έργου:
7.400.000,00 €