Δωρεές της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ στα σχολικά συγκροτήματα της Ικτίνου 5 και της Συγγρού 31 στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Home/Nέα, Επικαιρότητα/Δωρεές της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ στα σχολικά συγκροτήματα της Ικτίνου 5 και της Συγγρού 31 στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Η εταιρεία μας ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ έχει αναλάβει για λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης την εκπόνηση της μελέτης “Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη και Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου του Σχολικού Συγκροτήματος στην οδό Συγγρού 31” καθώς και την μελέτη “Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη και Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου του Σχολικού Συγκροτήματος στην οδό Ικτίνου 5”.

Αντικείμενο των μελετών αποτελεί η εξειδίκευση των απαραίτητων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών παρεμβάσεων με σκοπό να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των κατασκευαστικών εργασιών τόσο για την ενεργειακή και τη στατική, όσο και για τη γενικότερη αναβάθμιση των κτιριακών συγκροτημάτων που στεγάζουν σχολικές μονάδες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία μας στο πλαίσιο των ευρύτερων κοινωνικών δράσεων που αναπτύσσει και αντιλαμβανόμενη το δύσκολο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να λειτουργούν καθημερινά οι σχολικές μονάδες επιθυμεί να συνδράμει το έργο των σχολείων και για το λόγο αυτό προχώρησε στη δωρεά προς τα σχολεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με όλα τα παρελκόμενά τους καθώς και πολυμηχανήματων fax.

Επιπρόσθετα οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε τις διευθύνσεις των σχολείων για τη μέχρι τώρα συνδρομή σας στο έργο μας και θεωρούμε βέβαιο ότι η καλή μας συνεργασία θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωση των μελετών.