Νέα σύμβαση: “Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη περιβάλλοντος χώρου, του σχολικού συγκροτήματος στην οδό Συγγρού 31″

Home/Nέα, Επικαιρότητα/Νέα σύμβαση: “Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη περιβάλλοντος χώρου, του σχολικού συγκροτήματος στην οδό Συγγρού 31″

Υπεγράφη με τον Δήμο Θεσσαλονίκης στις  25/09/2020 η σύμβαση με τίτλο «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη περιβάλλοντος χώρου, του σχολικού συγκροτήματος στην οδό Συγγρού 31», που περιλάμβανε την εκπόνηση αρχιτεκτονικής, Η/Μ και Υδραυλικής μελέτης στα πλαίσια τόσο της ενεργειακής όσο και της στατικής αναβάθμισης στο ιστορικό σχολικό συγκρότημα της Συγγρού 31.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών,  προκειμένου όλο το συγκρότημα (κτίρια και αύλειος χώρος) να αναβαθμιστεί λειτουργικά, βιοκλιματικά και αισθητικά για να καλύπτει τις ανάγκες ενός σύγχρονου διδακτηρίου. Το συγκρότημα μελετάται συνολικά και περιλαμβάνει το  4ο Γενικό Λύκειο, 4ο  Γυμνάσιο, 55ο  Δημοτικό Σχολείο και 35ο ,  39ο και 40ο  Νηπιαγωγεία.

Η μελέτη του συγκρότηματος έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις καθώς πρόκειται για κηρυγμένο σύνολο ως  μνημείο από το 2008 με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 26/02/2021 η οριστική μελέτη στα πλαίσια της σύμβασης και αναμένεται η έγκρισή της προκειμένου να υλοποιηθεί το επόμενο στάδιο που περιλαμβάνει την έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας και την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης.