Νέα σύμβαση: «Προπαρασκευαστικες ενέργειες ωρίμανσης ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου φιλοσοφικής σχολής του αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»”

Home/Nέα, Επικαιρότητα/Νέα σύμβαση: «Προπαρασκευαστικες ενέργειες ωρίμανσης ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου φιλοσοφικής σχολής του αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»”

Παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 01/03/2021  η μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης  στα πλαίσια της σύμβασης με τίτλο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με το Α.Π.Θ.

Το έργο αφορά σε μελέτες που στόχο έχουν την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Νέας Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστετελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής, ώστε να επιτευχθεί  η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Οι εργασίες αναβάθμισης αφορούν κυρίως σε επεμβάσεις στο κέλυφος (αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης) αλλά και στα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα με εργασίας αναβάθμισης του συστήματος θέρμανσης και αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα τεχνολογίας LED.

Η μελέτη εκπονήθηκε σε ένα στάδιο (απευθείας μελέτη εφαρμογής) και στην παρούσα φάση αναμένεται η έγκριση και παραλαβή της.