Νέα σύμβαση: «Hλεκτρομηχανολογικές μελέτες κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης»

Home/Nέα, Επικαιρότητα/Νέα σύμβαση: «Hλεκτρομηχανολογικές μελέτες κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης»

Αντικείμενο της σύμβασης αυτής που υπεγράφη μεταξύ της ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ και του Δήμου Ξάνθης, αποτελεί  η εκπόνηση όλων των επιμέρους Η/Μ μελετών που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία και αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου της Ξάνθης. Εκπονήθηκαν όλες οι μελέτες  τόσο για τον εσωτερικό χώρο του κτιρίου του κολυμβητηρίου όσο  και  για την εγκατάσταση του ΗΜ εξοπλισμού εξωτερικά στον περιβάλλοντα χώρο .

Παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 15/01/2020  η ηλεκτρομηχανολογική οριστική μελέτη στα πλαίσια της σύμβασης. Στην παρούσα φάση γίνεται η διαδικασία για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας δόμησης και θα ακολουθήσει η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.