Συνεργασία με την εταιρεία Green Line Energy παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου

Home/Nέα, Επικαιρότητα/Συνεργασία με την εταιρεία Green Line Energy παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου

Η Eταιρεία μας διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά και μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα χρήσεων γης, χωροταξικής, πολεοδομικής και κτηριοδομικής νομοθεσίας, ιδιοκτησιακό καθεστώς, νομικά ζητήματα σχετικά με ακίνητα και ιδιοκτησίες, κτηματολόγιο, κτλ. παρέχει εδώ και 2 συνεχόμενα έτη υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στην εταιρία Green Line Energy για ακίνητα σε όλη την Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα,  παρέχουμε ένα πακέτο τεχνικών υπηρεσιών για την υλοποίηση μεγάλω φωτοβολταικών πάρκων σε όλη την ελληνική επικράτεια που περιλαμβάνει τοπογραφικές υπηρεσίες ( μετρήσεις πεδίου, δημιουργία τοπογραφικών για σύνταξη συμβολαίων, τοπογραφικών για έκδοση οικοδομικών αδειών), υπηρεσίες αρχιτέκτονα/πολιτικού μηχανικού για έκδοση αδειών ,  υπηρεσίες ηλεκτρολόγου μηχανικού για μελέτες φωτοβολταϊκών συστημάτων (χωροθετήσεις & σχέδια φωτοβολταϊκών συστημάτων, τεχνική υποστήριξη για έκδοση αδειών παραγωγής) καθώς και λοιπές διοικητικές υπηρεσίες όπως η σύνταξη  δικαιολογητικών για έγκριση αδείας διέλευσης υπόγειων αγωγών και εναέριων δικτύων, κλπ.