Πολεοδομική μελέτη οικισμών Δ.Ε. Μενηίδας

Home/Nέα, Επικαιρότητα/Πολεοδομική μελέτη οικισμών Δ.Ε. Μενηίδας

Το αναθεωρημένο Β2΄ Στάδιο της πολεοδομικής μελέτης υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2017 και παραλήφθηκε από το Δ.Σ. Σκύδρας το 2018. Η υψομετρική μελέτη (Β’ Κεφάλαιο Πράξης Εφαρμογής) υποβλήθηκε εμπρόθεσμα (Σεπτέμβριος 2020) και αναμένεται η παραλαβή της. Επίσης, οι Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας για τη μείωση της απόστασης των προς πολεοδόμηση περιοχών από τα υπάρχοντα κοιμητήρια σε Καλή, Μάνδαλο και Κρανιά έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί (Μάιος 2020) από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Εκκρεμούν οι εγκρίσεις των συνοδευτικών μελετών: Μελέτης καθορισμού οριογραμμών  ρεμάτων και της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για τους οικισμούς που μελετώνται. Μετά από την έγκριση των παραπάνω, θα συνταχθεί ο φάκελος της Πολεοδομικής Μελέτης που θα αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ.) στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Ε. Πέλλας.