Πολεοδομική μελέτη περιοχών επέκτασης Δήμου Ωραιοκάστρου

Home/Nέα, Επικαιρότητα/Πολεοδομική μελέτη περιοχών επέκτασης Δήμου Ωραιοκάστρου

Η Πολεοδομική Μελέτη και η υψομετρική μελέτη (Β’ Κεφάλαιο Πράξης Εφαρμογής) έχουν ολοκληρωθεί και παραληφθεί από το Δήμο Ωραιοκάστρου. Επίσης, έχει εγκριθεί η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (Σεπτέμβριος 2019).

Η εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού και ο φάκελος της Π.Μ. με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και εγκρίσεις υποβλήθηκαν στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Ε. Θεσσαλονίκης, μετά από εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για γνωμοδότηση επί της μελέτης (συνεδρίαση στις 16.03.2021). Η εισήγηση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ήταν θετική αναμένεται η έναρξη της διαδικασίας έκδοσης σε ΦΕΚ της μελέτης.