Πολεοδομική μελέτη περιοχών Δήμου Θερμαϊκού

Home/Nέα, Επικαιρότητα/Πολεοδομική μελέτη περιοχών Δήμου Θερμαϊκού

Έχει ολοκληρωθεί η πολεοδομική μελέτη (το Β2΄ Στάδιο παραδόθηκε τον Ιανουάριο του 2019). Έχει επικυρωθεί ο καθορισμός των οριογραμμών εντός της προς πολεοδόμηση περιοχής. Έχουν εγκριθεί η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την Π.Μ. καθώς και η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και η Υδρογεωτεχνική Μελέτη για τη μείωση της απόστασης από τα υφιστάμενα κοιμητήρια Αγίας Τριάδας, Νέων Επιβατών και Περαίας και εκκρεμεί η έγκριση των Ειδικών Τεχνικών Μελετών της Κ.Υ.Α. 26882/5769/1998 (ΦΕΚ Δ’ 838) για τη μείωση της απόστασης των προς πολεοδόμηση περιοχών από τα υπάρχοντα υφιστάμενα.

Εκκρεμεί εντολή εκπόνησης Β΄ Κεφαλαίου (υψομετρικής μελέτης) από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Μετά την ολοκλήρωση των εγκρίσεων των Ειδικών Τεχνικών Μελετών και την ολοκλήρωση της υψομετρικής μελέτης, θα συνταχθεί ο φάκελος της Πολεοδομικής Μελέτης που θα αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ.) για γνωμοδότηση στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Ε. Θεσσαλονίκης.