Εξέλιξη σύμβασης: “Αποκατάσταση του εξωτερικού περιτυπώματος του κτιρίου διοίκησης, στο Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου”

Home/Nέα, Επικαιρότητα/Εξέλιξη σύμβασης: “Αποκατάσταση του εξωτερικού περιτυπώματος του κτιρίου διοίκησης, στο Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου”

Παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 25/07/2020  η αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής  στα πλαίσια της σύμβασης με τίτλο «Αποκατάσταση του εξωτερικού περιτυπώματος του κτιρίου διοίκησης» με το Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών προκειμένου να υλοποιηθεί η σημειακή αποκατάσταση τμημάτων του κτιρίου που παρουσιάζουν πρόβληματα και ενέχουν κίνδυνους για την ασφάλεια τόσο των ασθενών όσο και  των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε ο βέλτιστος τρόπος αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου, όπου παρατηρήθηκαν πτώσεις επιχρισμάτων, κατεστραμμένες υδρορροές, αποκολλήσεις τμημάτων χρώματος , αποκαλύψεις οπλισμού σκυροδέματος κτλ.