Νέα σύμβαση: “Mελέτη πυροπροστασίας δημοτικών σχολείων δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη & λοιπών σχετικών υποστηρικτικών μελετών ”

Home/Nέα, Επικαιρότητα/Νέα σύμβαση: “Mελέτη πυροπροστασίας δημοτικών σχολείων δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη & λοιπών σχετικών υποστηρικτικών μελετών ”

Υπεγράφη νέα σύμβαση με το Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, που περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών πυρασφάλειας  για συνολικά 9 σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη. Στόχος των μελετών είναι η λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε να εκπληρώνονται σε περίπτωση πυρκαγιάς δύο βασικοί στόχοι: α) ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.
β) προστασία της περιουσίας. Τα μέσα για την επίτευξή τους ποικίλουν ανάλογα με το κτίριο στο οποίο υλοποιούνται και έχει να κάνει συνήθως με τοποθέτηση πυράντοχων θυρών συγκεκριμένου πλάτους, φωτεινές ενδείξεις σε διαδρόμους, ενδεδειγμένα  μέσα πυρόσβεσης κτλ.

Το αντικείμενο της μελέτης  ήταν ποικίλο, έτσι εκτός από τις μελέτες πυρορποστασίας, έπρεπε να συνταχθούν τοπογραφικά διαγράμμα και αριτεκτονικές μελέτες αποτύπωσης και τακτοποίησης για την νομιμοποίηση μερικών εκ των σχολείων καθώς και μελέτες στατικής επάρκειας για τις ανάγκες της τακτοποίησης βάσει του Ν.4495/2017, που υπολογίζουν την στατική επάρκεια κάθε κτιρίου.

Στις 24/02/2021 παραδόθηκε εμπρόθεσμα  το σύνολο της μελέτης στα πλαίσια της σύμβασης με τίτλο «Mελέτη πυροπροστασίας δημοτικών σχολείων δήμου & λοιπών σχετικών υποστηρικτικών μελετών» και αναμένεται η έγκριση των μελετών πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Διεύθυνση.