Νέα σύμβαση «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ»

Home/Nέα/Νέα σύμβαση «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ»

Στις 05-10-2022 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Σερρών και της «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ» η σύμβαση της μελέτης του θέματος. Η μελέτη περιλαμβάνει την Ειδική Αρχιτεκτονική, την Ηλεκτρομηχανολογική και την Φυτοτεχνική μελέτη για την ανάπλαση του ανοικτού κέντρου εμπορίου της πόλης των Σερρών. Η μελέτη αποτελεί το Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5035482 (κωδ. Απόφασης 7494) στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».

Το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών ειδικών αρχιτεκτονικών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών οδοφωτισμού και φυτοτεχνικών μελετών σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής .

Αντικείμενο της μελέτης θα είναι η ανάπλαση των επιμέρους παραπάνω περιοχών σε συνδυασμό με την λειτουργική και αισθητική ενοποίησή  τους. Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης θα είναι:

  • Η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση με απώτερο στόχο την ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του τόπου και του εμπορικού κέντρου που διαμορφώνεται στην περιοχή.
  • Η απόκτηση ταυτότητας
  • Η επανασύνδεση της περιοχής με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που την περιβάλλει (φύση) και η επαναφορά του φυσικού στοιχείου στο δημόσιο χώρο.
  • Η οργάνωση στάθμευσης.
  • Η δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για κατοίκους και επισκέπτες, το οποίο θα αναδειχθεί σε κέντρο της κοινωνικής ζωής του τόπου.
  • Η σύνδεση του κοινόχρηστου χώρου με τον ιδιωτικό, του δημόσιου αστικού χώρου με τον εμπορικό τομέα της περιοχής.
  • Η προσβασιμότητα ΑμεΑ
  • Η ενίσχυση της οικολογικής διάστασης με τη βελτίωση του μικροκλίματος.