Νέα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τον Δήμο Μαλεβιζίου

Home/Nέα/Νέα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τον Δήμο Μαλεβιζίου

Νέα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τον Δήμο Μαλεβιζίου
8/8/2012

Στις 8/8/2012 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ και του Δήμου Μαλεβιζίου με τίτλο “Τεχνικός Σύμβουλος για το Έργο κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων με αντλιοστάσιο στα όρια του Δ.Δ. Γαζίου”.
Αντικείμενο της σύμβασης θα αποτελέσει η υποστήριξη του φορέα υλοποίησης του έργου στην παρακολούθηση του προγράμματος, στην παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, στην διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της μελέτης από τον Ανάδοχο, όπως επίσης και στην επίβλεψη της κατασκευής του έργου.