Μορφολογικοί Κανόνες Δόμησης Νομού Πέλλας

Home/Nέα/Μορφολογικοί Κανόνες Δόμησης Νομού Πέλλας

Μορφολογικοί Κανόνες Δόμησης Νομού Πέλλας
4/2/2013

Στις 04-02-2013 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:
’’Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, της Περιφερειακής ενότητας ΠΕΛΛΑΣ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας’’.
Η διαδικασία και το αντικείμενο μελέτης είναι η συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου δόμησης, κυρίως για την κατοικία, με ειδικούς μορφολογικούς κανόνες, σε μικρούς οικισμούς της χώρας και σε περιοχές εκτός σχεδίου πέριξ αυτών, με στόχο την οργάνωση του χώρου, την αναβάθμιση της αισθητικής του, την προστασία του τοπίου καθώς και την ένταξη αρχών της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο σχεδιασμό. Η μελέτη εκπονείται σε δύο Στάδια.