ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΚΟΠΑΝΟΥ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΜΕ Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ (ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΟΔΑ)

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΚΟΠΑΝΟΥ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΜΕ Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – Ε.Ο. ΕΔΕΣΣΑΣ (ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΟΔΑ)
1 67

Έργο

Πελάτης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τοποθεσία: Οδικού άξονα από Κόμβο Κοπανού μέχρι Α/Κ με Ε.Ο. Έδεσσας του Οδικού Άξονα Εγνατία Οδός – Ε.Ο. Έδεσσας

Κατηγορία Μελέτης: Στατική Μελέτη (08)

Αποπεράτωση

Η Mελέτης Οδικού άξονα από Κόμβο Κοπανού μέχρι Α/Κ με Ε.Ο. Έδεσσας του Οδικού Άξονα Εγνατία Οδός – Ε.Ο. Έδεσσας (Στατική Μελέτη Γέφυρας ποταμού Βόδα).
(02/2008-06/2009)
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πρόκειται για στατική μελέτη γέφυρας με προκατασκευασμένους προεντεταμένες δοκούς τριών ίσων ανοιγμάτων 30μ., συνολικό μήκος l=”90″μ.Η Θεμελίωση πραγματοποιείται με πασσάλους.
Προϋπολογισμός Έργου:
4.300.000,00 €