Μελέτη Βελτίωσης 4ης Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Μελέτη Βελτίωσης 4ης Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 4ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ.: 2+474,25 ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ.: 5+441,65 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

Στις 27 Απριλίου του έτους 2022 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της ένωσης οικονομικών φορέων «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ», «DKND ENGINEERS O.E.» και «ΓΕΩΤΕΡ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.» η σύμβαση για τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 4ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ.: 2+474,25 ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ.: 5+441,65 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η βελτίωση τμήματος οδού που διέρχεται εντός του οικισμού της Γαλήνης και η δημιουργία πέντε (5) ισόπεδων κυκλικών κόμβων, δύο (2) εκ των οποίων βρίσκονται εντός του οικισμού του Ωραιοκάστρου, δύο (2) εντός του οικισμού της Γαλήνης και ένας (1) νότια του τελευταίου οικισμού. Ταυτόχρονα, λήφθηκε μέριμνα και για τη δημιουργία μίας (1) πεζογέφυρας για τη σύνδεση των δύο τμημάτων του οικισμού της Γαλήνης, πλησίον του Δημοτικού Σχολείου επί της Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου.

 

Σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση των γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των υπό επέμβαση περιοχών, μετατρέποντας τις οδικές μεταφορές ασφαλέστερες για τη μετακίνηση τόσο των οχημάτων, όσο και των πεζών. Για το σκοπό αυτόν, στη μελέτη περιλαμβάνονται η εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών: Τοπογραφικής, Τροποποίησης Ρυμοτομίας, Διερεύνησης δικτύων ΟΚΩ, Συγκοινωνιακής, Αρχιτεκτονικής, Στατικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, γεωτεχνικών, μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, τέλος, η μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ και η σύνταξη των Τευχών δημοπράτησης.

 

Στην παρούσα φάση έχουν εκπονηθεί οι Φάσεις Α (Τοπογραφική μελέτη, Διερεύνηση Δικτύων ΟΚΩ, Συγκοινωνιακή Αναγνωριστική μελέτη, Τροποποίηση Ρυμοτομίας) και Β (Συγκοινωνιακή Προμελέτη, Υδραυλική Προμελέτη, Γεωτεχνική μελέτη, Στατική Προμελέτη γέφυρας) και εκπονείται η Φάση Γ (Περιβαλλοντική μελέτη, Οριστική Συγκοινωνιακή μελέτη, Οριστική μελέτη Υδραυλικών έργων και η Οριστική μελέτη ηλεκτροφωτισμού).

 

Στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, εκπονήθηκε προμελέτη πεζογέφυρας από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία πρόκειται να κατασκευασθεί κατά τη βελτίωση της 4ης Επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Ωραιοκάστρου. Διαμορφώθηκε ο φέρων οργανισμός της πεζογέφυρας και επιλύθηκε μέσω στατικών υπολογισμών σε ειδικό λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων και συντάχθηκαν τα αντίστοιχα στατικά σχέδια. Περιγράφηκε, επίσης, η αλληλουχία των φάσεων εργασιών και τα υλικά κατασκευής.