ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 4ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Οικισμός Γαλήνης)

Home/Nέα, Επικαιρότητα/ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 4ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Οικισμός Γαλήνης)

Στις 27 Απριλίου του έτους 2022 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της ένωσης οικονομικών φορέων «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ», «DKND ENGINEERS O.E.» και «ΓΕΩΤΕΡ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.» η σύμβαση για την μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 4ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ.: 2+474,25 ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ.: 5+441,65 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η βελτίωση τμήματος οδού που διέρχεται εντός του οικισμού της Γαλήνης και η δημιουργία πέντε (5) ισόπεδων κυκλικών κόμβων, δύο (2) εκ των οποίων βρίσκονται εντός του οικισμού του Ωραιοκάστρου, δύο (2) εντός του οικισμού της Γαλήνης και ένας (1) νότια του τελευταίου οικισμού.

Ταυτόχρονα λήφθηκε μέριμνα και για τη δημιουργία μίας (1) πεζογέφυρας για τη σύνδεση των δύο τμημάτων του οικισμού της Γαλήνης, πλησίον του Δημοτικού Σχολείου επί της Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου.

Σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση των γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των υπό επέμβαση περιοχών, μετατρέποντας τις οδικές μεταφορές ασφαλέστερες για την μετακίνηση τόσο των οχημάτων, όσο και των πεζών.

Για τον σκοπό αυτόν, στην μελέτη περιλαμβάνονται η εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών σε στάδια προμελέτης, οριστικής μελέτης , μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης: Τοπογραφικής, Τροποποίησης Ρυμοτομίας, Διερεύνησης δικτύων ΟΚΩ, Συγκοινωνιακής, Αρχιτεκτονικής, Στατικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Γεωτεχνικών, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τέλος η μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ και η σύνταξη των Τευχών δημοπράτησης.