ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ) ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Home/Στατικές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ) ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1 61

Έργο

Πελάτης: Δήμος Χορτιάτη

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Μελέτης: Αρχιτεκτονική (06), Στατική (08) και Η/Μ Μελέτη (09) Εφαρμογής και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.
Μελέτη τμήματος σχολικού κτιρίου (Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου) στο Δ.Δ. Ασβεστοχωρίου του δήμου Χορτιάτη.

(09/2005 -12/2005)
Δ.Δ. Ασβεστοχωρίου, Δήμος Χορτιάτη, Ν. Θεσσαλονίκης
Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη Εφαρμογής και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόκειται για στατική μελέτη προσθήκης αιθουσών και κοινοχρήστων χώρων στο σχολικό συγκρότημα Ασβεστοχωρίου του Δήμου Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου, όπου ήδη υφίστανται το διώροφο διδακτήριο του Δημοτικού σχολείου και το τριώροφο διδακτήριο του Γυμνασίου-Λυκείου.
Προϋπολογισμός Έργου:
1.200.000,00 €