ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ Κ9

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ Κ9
1 82

Έργο

Πελάτης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τοποθεσία: Ανατολική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης στο τμήμα μεταξύ κόμβου Πανοράματος και κόμβου Διαγόρα Κ9

Κατηγορία Μελέτης:
Οριστική Στατική Μελέτη (08)
Μελέτη σταθερότητας επιχωμάτων Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή μεταξύ του κόμβου του Πανοράματος και του κόμβου Διαγόρα Κ9.
(11/2001 – 03/2003)
Οριστική Στατική Μελέτη

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πρόκειται για οριστική στατική μελέτη θολωτού οχετού από Ο/Σ, εσωτερικής ακτίνας r=»5,00m» και μήκους l=»10,00m,» εδραζόμενου επί εξυγίανσης πάχους d=»0,80m.»
Προϋπολογισμός Έργου:
484.000, 00 €