Μελέτη Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων Δήμου Κερκίνης

Home/Nέα/Μελέτη Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων Δήμου Κερκίνης

Μελέτη Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων Δήμου Κερκίνης
1/12/2009

Το ΣΧΟΟΑΠ Δ. Κερκίνης ολοκληρώθηκε επιτυχώς και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
(Απόφ. 10147/07, ΦΕΚ30ΑΑΠ/28-1-2008)