«Μελέτη Προσεισμικού Ελέγχου Σχολείων» Δήμος Ωραιοκάστρου

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/«Μελέτη Προσεισμικού Ελέγχου Σχολείων» Δήμος Ωραιοκάστρου

«Μελέτη Προσεισμικού Ελέγχου Σχολείων» Δήμος Ωραιοκάστρου  

 

 

Ο Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος (Ταχύς Οπτικός Έλεγχος, Τ.Ο.Ε.) εκπονήθηκε κατά κύριο λόγο από Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς και αφορούσε στην οπτική αξιολόγηση όλων των κτιριακών σχολικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ωραιοκάστρου, συγκεκριμένα 45 σχολικά συγκροτήματα τα οποία περιελάμβαναν στο σύνολό τους πάνω από 100 επιμέρους κτίρια. 

 

Τα κτίρια διερευνήθηκαν οπτικά ως προς τις βλάβες και τις φθορές που εμφανίζουν, ως προς την άρτια και την έντεχνη κατασκευή τους, τη συμφωνία τους με τα σχέδια της μελέτης (στις περιπτώσεις που ήταν διαθέσιμα τέτοια στοιχεία). Συλλέχθηκε το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό, δημιουργήθηκαν σκαριφήματα των φερόντων οργανισμών των κτιρίων και συμπληρώθηκαν τα Δελτία Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, ώστε να αποσταλούν μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.).