ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟ Δ.Δ. ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Υδραυλικές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟ Δ.Δ. ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
image00990908

Έργο

Πελάτης: Δήμος Βέροιας

Τοποθεσία: Δήμος Αποστόλου Παύλου, Νομός Ημαθίας

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη(13)

 

Μελέτη προσαγωγού από συλλεκτήριο φρεάτιο Δ.Δ. Διαβατού προς ΕΕΛ Βέροιας.
(02/2009 – 12/2009)

Πρόκειται για Υδραυλική Μελέτη που αφορά στ

Η Mελέτη του προσαγωγού ακαθάρτων από συλλεκτήριο φρεάτιο του Δημοτικού Διαμερίσματος Διαβατού προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Βέροιας. Στην εν λόγω μελέτη προτείνονται δύο συλλεκτήριοι αγωγοί που οδηγούν τα λύματα εκτός του οικισμού με πρόταση αυτά να διοχετεύονται σε φρεάτια κεντρικού προσαγωγού αγωγού που θα μεταφέρει λύματα από τα Δημοτικά Διαμερίσματα του διευρυμένου Δήμου Βέροιας στις εγκαταστάσεις της μονάδας Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑΒ.
Προϋπολογισμός Έργου:
1.290.000,00 €