ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΛΑΜΙΑΣ

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Υδραυλικές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΛΑΜΙΑΣ

Έργο

Πελάτης: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Λαμίας

Τοποθεσία: Παραλιακή ζώνη από την πόλης της Στυλίδας μέχρι την ΕΕΛ Λαμίας, παράλληλα της ΠΑΘΕ και της παλαιάς εθνικής οδού είτε της σιδηροδρομικής γραμμής.

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13), Περιβαλλοντική Μελέτη (27), Τοπογραφική Μελέτη (16)

«Μελέτη Προσαγωγής Λυμάτων Στυλίδας στην Ε.Ε.Λ. Λαμίας» Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ (10/2012-06/2013, υπό εκπόνηση)(10/2012-06/2013, υπό εκπόνηση).

Project Budget (EUR):
2.000.000,00 €