ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Home/Περιβαλλοντικές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
4 15

Έργο

Πελάτης: Δήμος Θέρμης (πρώην Δήμοι: Θέρμης, Βασιλικών)

Τοποθεσία: Οικισμοί Ν.Ραιδεστού – Ταγαράδων, Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Περιβαλλοντικά (27)

Η Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία εκπονείται σε δύο στάδια (προς το παρόν έχει εκπονηθεί μόνο το πρώτο, η Π.Π.Ε.), αφορά σε έργα διευθέτησης της πεδινής κοίτης, τμήματος μήκους περίπου 1.600 μέτρων, ενός ρέματος (Λυκόρεμα) του Δήμου Θέρμης (αποτελεί ρέμα του Ανθεμούντα), στην εκτός σχεδίου περιοχή της Ραιδεστού και των Ταγαράδων, με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία των παρακείμενων καλλιεργούμενων αγροτεμαχίων από τα εποχιακά πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρούνται. Στα προτεινόμενα έργα διευθέτησης χρησιμοποιούνται συρματοκιβώτια στο μεγαλύτερο τμήμα της κοίτης και των πρανών του ρέματος, τα οποία θα συμβάλουν στην ομαλή ένταξη του Έργου στο φυσικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την επαναφύτευση των πρανών μετά την ολοκλήρωση των έργων. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εν λόγω Έργου κρίνονται ασήμαντες από οικολογικής άποψης: συνοψίζονται σε περιορισμένους ρύπους στην ατμόσφαιρα από τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν, σε περιορισμένο θόρυβο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου, καθώς και σε μικρής κλίμακας συνέπειες στο έδαφος. Ταυτόχρονα, αναμένεται να προκύψουν θετικές συνέπειες, που αφορούν στην προστασία των καλλιεργειών των όμορων του ρέματος αγροτεμαχίων από πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς και τον εμπλουτισμό των νερών του ποταμού Ανθεμούντα από την πλημμυρική παροχή του Λυκορέματος. Στη Μ.Π.Ε. χρησιμοποιήθηκε πίνακας αναγνώρισης και ποιοτικής εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις φάσεις κατασκευής και «λειτουργίας» του προτεινόμενου Έργου. Τέλος, προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα οποία είναι ρεαλιστικά στην εφαρμογή τους, τόσο από κατασκευαστικής, όσο και από οικονομικής άποψης.