ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Home/Ηλεκτρομηχανικές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έργο

Πελάτης:
Δήμος Θεσσαλονίκης

Τοποθεσία:
Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Μελέτης:
Ηλεκτρομηχανολογικές (09)
Η Η/Μ Μελέτη είχε ως αντικείμενο την αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης –Ψύξης με αντικατάσταση των εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων VRV και των εσωτερικών μονάδων. Την εξοικονόμηση ενέργειας με αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED. Την εισαγωγή κτηριακών αυτοματισμών για την εξοικονόμηση ενέργειας με τον έλεγχο της φωτεινότητας, τον έλεγχο της σκίασης και τον έλεγχο της κεντρικής λειτουργίας θέρμανσης – ψύξης σε συνάρτηση με τις καιρικές συνθήκες.