Μελέτη Νέου Κτιρίου Γραφείων της Περιφέρειας Κρήτης (Θέση: ΣΚΑΛΑΝΙ)

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Μελέτη Νέου Κτιρίου Γραφείων της Περιφέρειας Κρήτης (Θέση: ΣΚΑΛΑΝΙ)

Μελέτη Νέου Κτιρίου Γραφείων της Περιφέρειας Κρήτης (Θέση: ΣΚΑΛΑΝΙ)

 

Στις 16.05.2022 υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας Ηρακλείου και της σύμπραξης «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ- ΓΕΩΤΕΡ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.».

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανέγερση νέων κτιρίων για χρήση γραφείων της Περιφέρειας Κρήτης στον οικισμό «Σκαλάνι», που βρίσκεται νότια της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου. σε αγροτεμάχιο έκτασης 36551,06 τ.μ. Στην παρούσα φάση θα μελετηθεί η κατασκευή ενός κτιρίου 2.800 τ.μ. (με επιπλέον 500 τ.μ. περίπου υπόγειους βοηθητικούς χώρους) και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, κατ’ ελάχιστον 1.000,00 τ.μ. Επίσης, θα μελετηθεί η προσβασιμότητα στο αγροτεμάχιο. Παράλληλα, θα υπάρξει πρόβλεψη για μελλοντική επέκταση δύο κτιρίων παρόμοιων χαρακτηριστικών. Νότια του αγροτεμαχίου, σε όμορο αγροτεμάχιο θα χωροθετηθεί μελλοντικά ένα κτίριο για τη στέγαση του Περιφερειακού Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Π.Κ.Ε.Π.Π.), το οποίο δεν αποτελεί αντικείμενο αυτής της μελέτης.

 

Για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να εκπονηθούν μελέτες εξασφάλισης πρόσβασης και ενημέρωση υφιστάμενων μελετών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται αρχιτεκτονική διερεύνηση χωροθέτησης των κτιρίων στο ακίνητο, τοπογραφικές μελέτες, μελέτη οδοποιίας οδού και κόμβου, στατικές μελέτες τεχνικών οδοποιίας, γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης τεχνικού, μελέτη φωτισμού κόμβου και φάκελος για υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Στις απαιτούμενες μελέτες πρέπει να περιέχονται και οι μελέτες κτιριακών εγκαταστάσεων, δηλαδή η αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου, η γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης κτιρίου, η στατική (και δυναμική) μελέτη κτιρίου, η Η/Μ μελέτη κτιρίου, η μελέτη ενεργειακής απόδοσης, οι μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, οι υδραυλικές μελέτες περιβάλλοντος χώρου, η μελέτη περιβάλλοντος χώρου, τα τεύχη δημοπράτησης Η/Μ μελετών, ο φάκελος έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης και η σύνταξη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

 

Οι παραπάνω εργασίες χωρίζονται στα εξής στάδια, το στάδιο Ι – Εφόρμηση, το στάδιο ΙΙ – Διερεύνηση χωροθέτησης και πρόσβασης, το στάδιο ΙΙΙ – Φάκελος Οικοδομικής άδειας και μελέτες εξασφάλισης πρόσβασης και το στάδιο IV – Ολοκλήρωση μελετών εφαρμογής.