Μελέτη κτηματογραφήσεων για την απαλλοτρίωση εκτάσεων & την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά- Παντοκράτορα»

Home/Κτηματολόγιο & Τοπογραφία/Μελέτη κτηματογραφήσεων για την απαλλοτρίωση εκτάσεων & την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά- Παντοκράτορα»

Μελέτη κτηματογραφήσεων για την απαλλοτρίωση εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά- Παντοκράτορα»

 

 

Πελάτης:
Περιφέρεια Ηπείρου

 

Περιοχή:
Πρέβεζα

 

Περιγραφή:
Δημιουργία αξιόπιστου κτηματογραφικού υποβάθρου και σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, κατά μήκος του οριοθετημένου χειμάρρου Καρυδά – Παντοκράτορα, για να προχωρήσουν οι απαλλοτριώσεις και κατ’ επέκταση οι εργασίες κατασκευής των επηρεαζόμενων από τη μελέτη ιδιοκτησιών σε συνολική έκταση 85.763 στρ., ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια των απαλλοτριώσεων και την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής στην περιοχή μελέτης.