ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Συγκοινωνιακές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ
image002346318

Έργο

Πελάτης: Δήμος Θέρμης

Τοποθεσία: Δήμος Θέρμης, Νομός Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)

Μελέτη κρασπεδώσεων περιοχής επέκτασης Θέρμης
(11/2008 – 03/2009)

Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη στα πλαίσια της κατασκευής των μέρους οδών της περιοχής επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως της Θέρμης με βάση την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης. Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιήθηκε οριζοντιογραφική απόδοση των μελετούμενων οδών με τις θέσεις των διατομών επί αυτών, προσαρμογή των μηκοτομικών κλίσεων των οδών μικρότερου πλάτους στις επικλίσεις των πρωτευουσών οδών. Υποβλήθηκαν σχέδια μηκοτομών, τροποποιήσεις σχεδίων υψομετρικής μελέτης και σχέδια κατά πλάτους τομών των οδών που αποτελούσαν αντικείμενο της μελέτης.
Προϋπολογισμός Έργου:
4.200.000,00 €