Μελέτη Κατασκευής Νέου Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Μελέτη Κατασκευής Νέου Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου

Μελέτη Κατασκευής Νέου Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου

 

 

Με την αρχιτεκτονικής λύση που επιλέχθηκε, δόθηκε βαρύτητα στη λειτουργία και μορφή του κτιρίου, δεδομένης της ένταξής του στον οικισμό Φιλύρου αλλά και της θέσης του στην κορυφή του υψώματος. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα υλικά που προτάθηκαν να χρησιμοποιηθούν να είναι μεν συμβατικά, αλλά να προσφέρουν παράλληλα ευκολία και οικονομία στην κατασκευή και, ταυτόχρονα, να έχουν χαμηλές απαιτήσεις σε συντηρήσεις.

 

Το κτίριο του σχολείου που σχεδιάστηκε διακρίνεται για την απλότητα της μορφής του αλλά και για την προσαρμογή του στο δομημένο περιβάλλον του οικισμού του Φιλύρου, στο έντονο ανάγλυφο του οικοπέδου και τη μορφολογική του συνάφεια με τη λειτουργία του ως σχολείο.

 

Στα πλαίσια αυτής της μελέτης, προτείνεται να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά και οι μέθοδοι κατασκευής έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο η απαιτούμενη θερμομόνωση. Δόθηκε επίσης ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε τα υλικά που προτάθηκαν να χρησιμοποιηθούν να είναι μεν συμβατικά, αλλά να προσφέρουν παράλληλα ευκολία και οικονομία στην κατασκευή και ταυτόχρονα να έχουν χαμηλές απαιτήσεις σε συντηρήσεις. όσο και η απόλυτη και με διάρκεια χρόνου, στεγανότητά του.

 

Βασική αρχή στο σχεδιασμό του κτιρίου ήταν η χωροθέτηση του κτιρίου κατάλληλα ώστε να επιτευχθεί ο βέλτιστος προσανατολισμός των κυρίων λειτουργικών χώρων (αιθουσών διδασκαλίας) προς το Νότο, η προστασία του κτιρίου από τους βορειοδυτικούς ανέμους και η άμεση πρόσβαση στο κτίριο από τον κεντρικό δρόμο. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η ανάπτυξη των κτιριακών όγκων σε τρία παραλληλόγραμμα (βόρειο, δυτικό και νότιο) σε σχήμα Π και η ανάπτυξή τους σε πολλαπλά επίπεδα, σεβόμενοι τις κλίσεις του εδάφους, αξιοποιώντας την εξαιρετική θέα (προς τη λίμνη του Λαγκαδά – Ανατολική πλευρά οικοπέδου) και χωροθετώντας ταυτόχρονα τους διάφορους χώρους και τις λειτουργίες στο βέλτιστο προσανατολισμό, δηλαδή στον άξονα Βορρά-Νότου.

 

Το οργανικού σχήματος κτίριο που χωροθετείται στην Νότια πλευρά του οικοπέδου και στον άξονα Ανατολής-Δύσης περιλαμβάνει το χώρο της βιβλιοθήκης, του γυμναστηρίου/αίθουσας πολυλειτουργικών χρήσεων και του εστιατορίου με ανοίγματα προς το Νότο και την Ανατολή, όπου είναι και η καλή θέα του οικοπέδου.

 

Πρωταρχικός στόχος της σύνθεσης ήταν να συμφιλιώσει τις λειτουργικές ανάγκες του κτιρίου σε μια ενιαία αρχιτεκτονική λύση. Οι καθαρές και απλές γραμμές που επιλέχθηκαν οριοθέτησαν το σαφή συσχετισμό μεταξύ των λειτουργιών, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν ενιαίοι κοινόχρηστοι χώροι που δίνουν την αίσθηση στους χρήστες ενός ζωντανού χώρου.

 

Αναφορικά με τις ΗΜ εγκαταστάσεις επιλέχθηκε σε επίπεδο προμελέτης μία λύση για κάθε μία από τις ΗΜ εγκαταστάσεις.

 

Βασική σχεδιαστική παράμετρος των ΗΜ εγκαταστάσεων είναι οι λύσεις να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και ταυτόχρονα να είναι βατές ως προς την κατασκευή και να παρέχουν στους χρήστες την απαραίτητη λειτουργικότητα.

 

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην ενεργειακή απόδοση των συστημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και του ΚΕΝΑΚ, σε συνδυασμό με το κόστος κατασκευής και λειτουργίας κατά τον εκτιμώμενο κύκλο ζωής των εγκαταστάσεων.

 

Προτάθηκαν λοιπόν τα κατάλληλα συστήματα θέρμανσης-κλιματισμού-ψύξης, ύδρευσης, αποχέτευσης, εγκαταστάσεις ενεργητικής πυροπροστασίας, αερίων – καυσίμων κ.λπ. του σχολικού συγκρότηματος, ενώ ταυτόχρονα προτείνεται να χρησιμοποιηθούν συστήματα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, τα οποία, μέσω κατάλληλων συλλεκτών, συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και τη χρησιμοποιούν είτε για τη θέρμανση νερού για χρήση ως ζεστό νερό χρήσης ή για υποβοήθηση συστημάτων θέρμανσης, είτε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.