ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Α.Μ. 37Δ/2008

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Α.Μ. 37Δ/2008
1 52

Έργο

Πελάτης: Δήμος Μακεδονίδος

Τοποθεσία: Οικισμός Ριζώματα, Δήμος Βέροιας, Νομού Ημαθίας

Κατηγορία Μελέτης: Οριστική Αρχιτεκτονική (06), Στατική (08) και Η/Μ Μελέτη (09) κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου.

Μελέτη κατασκευής κτιρίου Πολλαπλών χρήσεων στο Δ.Δ. Ριζωμάτων με Α.Μ.37Δ/2008.
(05/2008-12/2008)
Οριστική Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόκειται για στατική μελέτη νέου διώροφου κτιρίου με υπόγειο, συνολικής επιφάνειας 2000τμ, όπου θα στεγαστεί το σύνολο των πολιτιστικών και μη εκδηλώσεων του Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος.
Προϋπολογισμός Έργου:
350.000,00 €