Μελέτη καταχώρησης της κυρωμένης πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Γρεβενών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Home/Κτηματολόγιο & Τοπογραφία/Μελέτη καταχώρησης της κυρωμένης πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Γρεβενών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Μελέτη καταχώρησης της κυρωμένης πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Γρεβενών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

 

 

Πελάτης:
Δήμος Γρεβενών

 

Περιοχή:
Γρεβενά

 

Περιγραφή:
Εργασίες για την καταχώριση στο Λειτουργούν Κτηματολόγιο κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής του Δήμου Γρεβενών για τη μεταγραφή της στο Κτηματολογικό Γραφείο και την απόκτηση οριστικών τίτλων από τους ιδιοκτήτες. Οι εργασίες περιλαμβάνουν: τη μετατροπή της μελέτης σε νέο Ενιαίο Γεωγραφικό Σύστημα Αποτύπωσης (ΕΓΣΑ ’87), έτσι ώστε να εναρμονιστεί η μελέτη Πράξης Εφαρμογής με το Κτηματολόγιο, τις απαραίτητες διεργασίες για την καταχώρηση της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής στο Κτηματολόγιο και την οριστική καταχώρηση στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο μετά τους απαραίτητους ελέγχους και την ενσωμάτωση των διορθώσεων που μπορεί να προκύψουν από αυτούς