ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΟΛΥΝΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Συγκοινωνιακές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΟΛΥΝΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ
1 17

Έργο

Πελάτης: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής

Τοποθεσία: Οδός Πολυγύρου – Σημάντρων, Νομός Χαλκιδικής

Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)

Μελέτη τεχνικών και γέφυρας Ολυνθίου στην οδό Πολυγύρου – Σημάντρων μετά των προσβάσεων αυτών. Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών υφιστάμενης οδού L = 2,0 Km.
(12/2002 – 06/2003)
Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη που αφορά στη διαμόρφωση των προσβάσεων της γέφυρας Ολυνθίου στην οδό Πολυγύρου – Σημάντρων, και αποσκοπεί στη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών υφιστάμενης οδού L = 2,0 Km
Προϋπολογισμός Έργου:
250.000,00 €