ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ΓΔ/Ε) ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ΓΔ/Ε) ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Έργο

Πελάτης: ΔΕΗ Α.Ε.

Τοποθεσία: Περιφέρεια της Ελλάδας

Κατηγορία Μελέτης: Ηλεκτρομηχανολογικές (09)

 

Η Η/Μ Μελέτη έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση όλων των απαραίτητων Σχεδίων και Τευχών για την ανακαίνιση των καταστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας της ΔΕΗ Α.Ε. στο στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής. Το Έργο επίσης περιλαμβάνει και την επίβλεψη όλων των εργασιών και τον έλεγχο των πιστοποιήσεων.