ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ”SUPPORT OF THE UPGRADING OF LAGADIKIA REFUGEE SITE IN THESSALONIKI – BUILDINGS REFURBISHMENT”

Home/Ηλεκτρομηχανικές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ”SUPPORT OF THE UPGRADING OF LAGADIKIA REFUGEE SITE IN THESSALONIKI – BUILDINGS REFURBISHMENT”

Έργο

Πελάτης:
Danish Refugee Council – DRC

Τοποθεσία:
Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης:
Ηλεκτρομηχανολογικές (09)
Το Έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, Εκπόνησ

Η Mελέτης εφαρμογής Η/Μ, τευχών προσφοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου.