ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ Α/Σ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ»

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Υδραυλικές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ Α/Σ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ»

Έργο

Πελάτης: Δήμος Μεσσήνης (πρώην Δήμοι: Μεσσήνης, Πεταλιδίου)

Τοποθεσία: Οικισμός Πεταλιδίου, Δήμος Μεσσήνης

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)

 

«Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ Α/Σ και αγωγών προσαγωγής και διάθεσης για το Έργο: «Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πεταλιδίου»

Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ
(9/2013, υπό εκπόνηση)

Αντικείμενο της προς ανάθεσ

Η Mελέτης αποτελεί η χρηστή διαχείριση των ακαθάρτων του ευρύτερου οικισμού Πεταλιδίου, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Καλαμάκι.

Η Mελέτη εκπονείται από τη σύμπραξη των γραφείων μελετών «ΡΟΠΚΑ ΜΑΡΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΚΙΔΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΕΕ», «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ», «ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» ΔΙΑΚΡ. «ΓΑΙΑ AE ΜΕΛΕΤΩΝ», «ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», και «DELCO ΕΠΕ Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ». Αναλυτικά το Έργο προβλέπει την εκπόνηση των κάτωθι αντικειμένων μελετών:
1. Τοπογραφική Μελέτη
2 Υδραυλική Μελέτη
3. Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
4. Χημικοτεχνική Μελέτη
5. Συγκοινωνιακή Μελέτη
6. Γεωτεχνική Μελέτη και Έρευνα
7. Τεύχη Δημοπράτησης και ΣΑΥ- ΦΑΥ
Το Έργο αφορά στις παρακάτω κύριες ενότητες οι οποίες είναι:
1) Τα αντλιοστάσια (δύο σε αριθμό) σε στάδιο Προμελέτης.
2) Τον αγωγό μεταφοράς
Η εταιρία ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών εκπονεί την Συγκοινωνιακή Μελέτη και συμμετέχει στην εκπόνηση της Τοπογραφικής Αποτύπωσης της περιοχής Μελέτης.