ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1 60

Έργο

Πελάτης: Δήμος Χορτιάτη

Τοποθεσία: Δ.Δ. Ασβεστοχωρίου, Δήμος Χορτιάτη, Ν. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Οριστική Αρχιτεκτονική (06), Στατική (08) και Η/Μ Μελέτη (09).
Μελέτη Αναψυκτηρίου στο Δ.Δ. Ασβεστοχωρίου του Δήμου Χορτιάτη.

(02/2006-05/2006)

Οριστική Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόκειται για στατική μελέτη διώροφου κτιρίου με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 2.000τμ στο οποίο θα στεγαστούν πολιτιστικές χρήσεις του Δ.Δ. Ασβεστοχωρίου.
Προϋπολογισμός Έργου:
2.000.000,00 €