Μελέτη αναδασμού περιμέτρου έργων “Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου” περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας – Ελευθερίου

Home/Κτηματολόγιο & Τοπογραφία/Μελέτη αναδασμού περιμέτρου έργων “Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου” περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας – Ελευθερίου

Μελέτη αναδασμού περιμέτρου έργων “Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου” περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας- Ελευθερίου

 

Πελάτης:
Περιφέρεια Ηπείρου

Περιοχή:
Καταβόθρα-Μαργαρίτι-Ελευθέρι Θεσπρωτίας

Περιγραφή:
Εκπόνηση μελέτης αναδασμού των αγροκτημάτων Καταβόθρας, Μαργαριτίου, Πυργί-Ελευθερίου και έκτασης αγροκτήματος άνευ διανομών που περιστοιχίζεται από τα ανωτέρω αγροκτήματα της Π.Ε. Θεσπρωτίας.