ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ – ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΡΑΣΟΝΕΡΙΟΥ ΠΕΔΙΝΗΣ – ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Δ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Υδραυλικές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ – ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΡΑΣΟΝΕΡΙΟΥ ΠΕΔΙΝΗΣ – ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Δ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
1 3300100

Έργο

Πελάτης: Δήμος Αριστοτέλη (πρώην Δήμοι: Αρναίας, Παναγίας, Σταγείρων – Ακάνθου)

Τοποθεσία: Δ.Δ. Βαρβάρας, Δήμος Αρναίας, Ν. Χαλκιδικής

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)

Μελέτη Αγωγού Εξωτερικού Υδραγωγείου Ύδρευση από πηγές Κρασονερίου Πεδινής-Παραλιακής Περιοχής Δ.Δ. Βαρβάρας.
(01/2008 – 04/2009)
Οριστική Υδραυλική Μελέτη

Πρόκειται για Υδραυλική Μελέτη που αφορά τον αγωγό εξωτερικού υδραγωγείου στο Δ.Δ. Βαρβάρας του Νομού Χαλκιδικής, και αποτελείται από 4 αγωγούς (αγωγοί 1.1, 1.2, 2.1 και 2.2). Ο αγωγός 1.1 οριζοντιογραφικά ξεκινά από τις πηγές Κρασονερίου νοτιοδυτικά των Καλυβίων Βαρβάρας και καταλήγει στο πρώτο πιεζοθραυστικό φρεάτιο που βρίσκεται στη διατομή Α88 (ΦΠ). Ο αγωγός 1.2 ξεκινά από το πρώτο πιεζοθραυστικό φρεάτιο και φτάνει έως τη διατομή Α113. Ο αγωγός 2.1 ξεκινά από τη διατομή Α113 και καταλήγει στο δεύτερο πιεζοθραυστικό φρεάτιο που βρίσκεται στη διατομή Α224 (ΦΠ). Τέλος, ο αγωγός 2.2 ξεκινά από το δεύτερο πιεζοθραυστικό φρεάτιο και καταλήγει στη δεξαμενή, η οποία χωροθετείται δυτικά των Καλυβίων Βαρβάρας. Η χάραξη των αγωγών ακολουθεί γενικά υφιστάμενους δρόμους και φαίνεται στις συνημμένες οριζοντιογραφίες που επισυνάπτονται. Το Έργο είναι υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
Προϋπολογισμός Έργου:
885.000,00 €