Μελέτη Αδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου – TAP

Home/Nέα/Μελέτη Αδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου – TAP

Μελέτη Αδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου – TAP
13/9/2013

Μελέτη Κτηματογράφησης και εκπόνησης Κτηματολογίου για το έργο κατασκευής του Αδριατικού αγωγού φυσικού αερίου ΤΑP, (Trans Adriatic Pipeline).
Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ως μέλος της κοινοπραξίας TOPMAPS (ΓΑΙΑ Α.Ε., ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΜ Ε.Ε., GEOMATICS Α.Ε.) ανέλαβε την μελέτη κτηματογράφησης και εκπόνησης μελέτης κτηματολογίου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου κατασκευής του Αδριατικού αγωγού φυσικού αερίου TAP, Trans Adriatic Pipeline.
Ο αγωγός φυσικού αερίου Trans Adriatic Pipeline – TAP θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Ελλάδα και την Αλβανία και διαμέσου της Αδριατικής θάλασσας στην περιοχή της νότιας Ιταλίας Puglia και θα επεκταθεί περαιτέρω προς τη Δυτική Ευρώπη. Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, καθώς και στην διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού φυσικού αερίου για τις ευρωπαϊκές αγορές. Ο TAP σχεδιάζει να ανοίξει ένα νέο νότιο διάδρομο φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και μία νέα αγορά για το φυσικό αέριο από την περιοχή της Κασπίας. Το έργο έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει την ικανότητα μεταφοράς 10 έως 20 bcm / έτος.
H μελέτη που εκπονείται από την Κοινοπραξία περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των υφιστάμενων κτηματολογικών δεδομένων στην Ελλάδα στις περιοχές από τις οποίες θα διέλθει ο αγωγός για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου Trans Adriatic Pipeline – TAP προκειμένου να συλλεγθούν, γεωαναφερθούν και ψηφιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα υφιστάμενα κτηματολογικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τα επηρεαζόμενα καταγραφικά δικαιώματα, στο πλαίσιο της κατασκευής του TAP. Επίσης, έχει σκοπό να δημιουργήσει Κτηματολογική Βάση Δεδομένων ή να επαληθεύσει και να ενημερώσει την υπάρχουσα κατάσταση του Κτηματολογίου, αν υφίσταται, σχετικά με τα απαραίτητα στοιχεία για τα δικαιώματα και τους δικαιούχους που επηρεάζονται.