«Μελέτες Στατικής Επάρκειας Κτιρίων» Δήμος Νάξου

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/«Μελέτες Στατικής Επάρκειας Κτιρίων» Δήμος Νάξου

«Μελέτες Στατικής Επάρκειας Κτιρίων» Δήμος Νάξου 

 

 

Στις 27.09.2022 υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος, μεταξύ του οικονομικού φορέα «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» και του Δήμου Νάξου. 

 

Αντικείμενο της μελέτης του θέματος είναι ο έλεγχος και η αποτίμηση της Στατικής Επάρκειας, η Στατική Μελέτη καθώς και η Μελέτη Ανασχεδιασμού και Ενίσχυσης των κτιρίων (εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την ανάλυση) των δημοτικών κτιρίων Νάξου, συγκεκριμένα του Κλειστού Γυμναστηρίου, του Ανοιχτού Γηπέδου, του 1ου Δημοτικού Νάξου (Κτίρια Α και Β), του 1ου Γυμνασίου Νάξου και του Γυμνασίου Χαλκείου.  

 

Οι ενέργειες/μελέτες περιλαμβάνουν ελέγχους των κτιρίων, τη Στατική Μελέτη Αποτύπωσης, τη Μελέτη Στατικής Επάρκειας και τις Εργαστηριακές Δοκιμές για την εκτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών, την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας των κτιρίων, καθώς και το στατικό και αντισεισμικό έλεγχο του φέροντος οργανισμού τους. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, θα συνταχθεί Μελέτη Ανασχεδιασμού και Ενίσχυσης των κτιρίων.